Available courses

بیمه‌نامه زندگی بهادار بیمه دی
بیمه عمر

در این مجموعه درس، با طرح جدید بیمه دی به نام بیمه‌نامه زندگی بهادار آشنا می‌شویم و پوشش‌های مختلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مزایای آن را بررسی می‌کنیم.

بیمه عمر کارآفرین (ذخیره طلایی امید)
بیمه عمر

در مجموعه درس ذخیره طلایی امید، با طرح جدید بیمه کارآفرین، پوشش‌های آن و روش‌های اقناع مشتری آشنا خواهیم شد.

بیمه عمر شوکا
بیمه عمر

در این مجموعه درس، با طرح شوکا و نکات مهم آن برای فروش آشنا می‌شویم و سوالات پرتکرار مشتریان وپوشش‌های آن را با هم بررسی می‌کنیم.

آموزش فروش بیمه‌های عمر
فروش

در این مجموعه درس، سینا محمدیان بیمه‌های عمر و تکنیک‌های کاربردی برای افزایش فروش این بیمه‌ها را آموزش می‌دهد.

آموزش فروش بیمه‌های اتومبیل - تکنیک‌های فروش
فروش

در بخش دوم این مجموعه درس، سینا محمدیان از تکنیک‌های فروش مثل شبکه‌سازی، مدیریت ارتباط و نهایی‌سازی فروش می‌گوید.

آموزش فروش بیمه‌های اتومبیل - مقدماتی
فروش

سینا محمدیان در این مجموعه درس، مزایای مهم این شغل را بررسی می‎‌کند و روش‌ فروش بیمه‌های اتومبیل را آموزش می‌دهد.